Η Φιλοσοφία μας

Στην GLD Systems δίνουμε μεγάλη σημασία στον άνθρωπο καθώς επίκεντρό μας έχουμε την ικανοποίηση των πελατών μας.

Η σωστή και αποδοτική λειτουργία των μηχανημάτων αισθητικής, δίνει ομορφιά στον κόσμο μας και χαμόγελο σε εσάς τους επαγγελματίες του χώρου.

Η τεχνολογική εξέλιξη, η αξιοπιστία και το σωστό design είναι αυτά που χαρακτηρίζουν τα μηχανήματά μας.

Δίνοντας έμφαση στο Design χωρίς όμως να παραμερίζεται στο ελάχιστο η αξιοπιστία από πλευράς απόδοσης, τα μηχανήματα της εταιρείας μας είναι τεχνολογικά εξελιγμένα ώστε οι θεραπείες που παρέχουν να είναι απόλυτα αποτελεσματικές και σίγουρες.

Στην εταιρεία μας η ποιότητα είναι παραπάνω από μία λέξη.

Η εξυπηρέτηση after sales είναι για μας καθήκον.

Με ειδικευμένους τεχνικούς και 20ετή πείρα σας παρέχουμε άμεσα και αποτελεσματικά οποιαδήποτε πληροφορία και δίνουμε λύση σε κάθε παρουσιαζόμενη δυσλειτουργία αν και όποτε αυτή προκύψει.

Είναι αυτά που σας προσφέρουμε και θέλουμε να μας χαρακτηρίζουν.

Ενοποιημένη Πολιτική Ποιότητας και Περιβάλλοντος

Η GLD Systems δραστηριοποιείται στην πώληση εξοπλισμού Ιατρικής Αισθητικής, Αισθητικής και Αποστείρωσης, στην πώληση Σκευασμάτων και εξοπλισμού Μεσοθεραπείας καθώς και Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.

Ποιότητα στην GLD Systems θεωρούμε την παροχή στους πελάτες μας υπηρεσιών, εμπορευμάτων και προϊόντων που ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις τους καθώς και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου φροντίζουμε να χρησιμοποιούμε τους πόρους μας ορθολογικά ούτως ώστε να μειώνουμε παράλληλα το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.

Δεσμεύσεις και φιλοσοφία διοίκησης αποτελούν η άμεση ικανοποίηση του πελάτη στον μέγιστο βαθμό, η συνεχής βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εργαζομένων, η συνετή χρήση των πόρων και η έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

Η GLD Systems στα πλαίσια επίτευξης των παραπάνω στόχων έχει υιοθετήσει Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης (ΟΣΔ) Ποιότητας και Περιβάλλοντος σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 και ΔΥ8δ 1348 το οποίο και εφαρμόζει σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της, στην ικανοποίηση των πελατών της καθώς και στο περιβάλλον.

Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και των υπηρεσιών της, όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της και κατ’ επέκταση ολόκληρου του ΟΣΔ.

Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα και το περιβάλλον σε επιχειρηματικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων ή / και Διεργασιών καθώς και όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξης τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του ΟΣΔ από την Διοίκηση της GLD Systems.

Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία κάθε τμήματος της GLD Systems, χωρίς να τους κατασπαταλά.

Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών και των εργαζομένων της, ώστε να προάγουν την Ποιότητα και την περιβαλλοντική προστασία σε κάθε δραστηριότητα.

Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και Διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα με περιβαλλοντική συναίσθηση.

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η GLD Systems αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη.

 

01/03/2021

Η Διοίκηση

Εισάγετε όρους αναζήτησης και πατήστε Enter