Ελεγκτής Θερμοκρασίας & απολύμανση

CAM-Sterilizer

Συσκευή αυτόματης ανίχνευσης θερμοκρασίας και απολύμανσης χεριών.

8’’ οθόνη για ανίχνευση προσώπου

Ανίχνευση προσώπου (ακόμα και αν φορά μάσκα)

Ηχητική ένδειξη σε περίπτωση υψηλής θερμοκρασίας.

Αναφορά για εργαζόμενους και επισκέπτες

Μεταλλικό ικρίωμα (πλαίσιο)

Διαθέτει μεγάλο δοχείο παροχής απολυμαντικού υγρού (10lt).

Σύνδεση με WIFI (optional)

Ενδεικτική οθόνη 10.4’’

Ηλεκτροδιακόπτης για άνοιγμα θύρας

(Ύψος 1.94cm, πλάτος 56cm, πάχος 13cm και βάση 50cm)

Εισάγετε όρους αναζήτησης και πατήστε Enter