Το Cleaning Air MOD  είναι το αρθρωτό σύστημα αποστείρωσης γραμμής αποστείρωσης που εφαρμόζεται σε μεγάλα φυτά.

Το σύστημα που σχεδιάστηκε από την Isotech αποτελείται από τηλεσκοπική υποστήριξη (σε όλα τα μεγέθη, τόσο σε μήκος όσο και σε πλάτος) στην οποία έχουν εγκατασταθεί ένας αριθμός λαμπτήρων UVC που αποσκοπούν στον αποστειρωμένο αέρα μέσα στον αγωγό στον οποίο βρίσκονται.

Για να εξασφαλιστεί η σωστή απολύμανση, εφαρμόζεται υπολογισμός στον όγκο αέρα του αγωγού και στον αριθμό των λαμπτήρων που θα εγκατασταθούν, για να είναι η δόση UVC επαρκής για την απενεργοποίηση των ιών. Στα κανάλια αερισμού, λόγω της ταχύτητας του αέρα (και της υγρασίας), η απόδοση των λαμπτήρων (η ακτινοβολία UVC σε Watt/m²) μπορεί να μειωθεί έως και 30%, επομένως ο υπολογισμός της εφαρμοζόμενης ενέργειας (ο αριθμός των λαμπτήρων) λαμβάνεται ως λειτουργικός παράγοντας λογαριασμού.

Για την εγκατάσταση του Clean Air MOD, ο αγωγός πρέπει να είναι προσβάσιμος και να ελέγχεται στο σημείο που προβλέπεται για την εγκατάστασή του.

Η εγκατάσταση του Clean Air MOD είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για συστήματα με ανακυκλοφορία αέρα. Σε αυτόν τον τύπο συστήματος, η απολύμανση αποκτά μια ιδιαίτερα σημαντική αξία.

Για να λάβετε μια προσφορά για το Clean Air MOD είναι απαραίτητο να γνωρίζετε την διάμετρο  του σωλήνα αέρα (ή του καναλιού) και τον ρυθμό ροής (εκφρασμένος σε κυβικά μέτρα/ώρα). Από αυτές τις τιμές είναι δυνατό να υπολογιστούν τα m³/sec και κατόπιν να υπολογιστεί ο αριθμός και η ισχύς των λαμπτήρων UVC που θα εγκατασταθούν προκειμένου να αποκτήσετε τη ΔΟΣΗ που απαιτείται για την απενεργοποίηση του ιού (≥90 Joules).

Παραδείγματα απόκτησης 90 Joules στο πέρασμα των 2 μέτρων με λαμπτήρες 55 Watt.

 

Χωρητικότητα Διάμετρος Αριθμός μονάδων και λαμπτήρες 55 watt σε τηλεσκοπική δομή
600 <<1000 40 cm <Ø〼<50 cm 1 AIR MOD με 8 λάμπες
1200 <<2000 45 cm <Ø〼<60 cm 2 AIR MOD με 8 λάμπες έκαστο
2200 <<3500 50 cm <Ø〼<65 cm 2 MOD με 12 λάμπες έκαστο

 

Εισάγετε όρους αναζήτησης και πατήστε Enter